මකරා බෝට්ටු උළෙල - ඔබට සුභ පැතුම්!

ඩ්‍රැගන් බෝට්ටු උළෙල මෙම සෙනසුරාදා සිට ආරම්භ වන අතර දින 3 ක් සඳුදා දක්වා පවතිනු ඇත. නිවාඩු කාලයෙන් පසු අඟහරුවාදා අපි වැඩ ආරම්භ කරමු.

අපි ඔබට සුභ පතනවා!

 

2021 වර්ෂය තුළ නිවාඩු.

 

1 、 අලුත් අවුරුදු දිනය: 2021 ජනවාරි 1-3

2 、 වසන්ත උත්සවය: පෙබරවාරි 11-17

3 සොහොන් අතුගා දැමීමේ දිනය: අප්රේල් 3-5

4 、 කම්කරු දිනය: මැයි 1-5

5 、 ඩ්‍රැගන් බෝට්ටු උළෙල: ජූනි 12-14

6 Aut මැද සරත් Festival තු උත්සවය: සැප්තැම්බර් 19-21

7 、 ජාතික දිනය: ඔක්තෝබර් 1-7


තැපැල් කාලය: ජුනි -09-2021